Hem » ROSLAGENS FODERBUTIK » Svenska Foder
Svenska Foder

Svenska Foder

Svenska Foder är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare.

Svenska Foder är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005, GTP, KRAV, 2BSvs, Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Systematiskt Brandskyddsarbete.

Produkter