ST Hippolyt

Hästen skänker oss styrka, harmoni, glädje och hela sin uppmärksamhet

Hästen ger oss styrka, harmoni, glädje och hela sin uppmärksamhet. Vårt ansvar är att i gengäld stå för hästens välbefinnande och att tillfredställa hästens grundläggande behov. Här spelar foder och utfodring en väldigt viktig roll.
St. Hippolyt har gjort det till sin uppgift att „fodra som naturen själv“. Det vill säga att utveckla, utforska och hela tiden anpassa fodringskonceptet till hästens olika livssituationer, tillsammans med de senaste vetenskapliga rönen. Därför har det breda sammansatta St. Hippolyt-teamet bestående av veterinärer, agronomer, biologer, nutrionister samt tränare dagligen en dialog med hästägare, uppfödare, ryttare, kuskar, veterinärer, forskare och andra experter från ridsporten för att vår partner, hästen, ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.
Därutöver innehåller „Foderkoncept“ en vägledning och hjälp att hitta en behovsinriktad och lämplig utfodring till din häst. Ett harmoniskt partnerskap kännetecknas av att „ge och ta“. Som foderexperter finns vi alltid till hands och hoppas att vi ger möjlighet att just ge tillbaka till din häst.

 

Produkter